Personas datu aizsardzības speciālistu E-apmācība*


INFORMĀCIJA TIEK AKTUALIZĒTA.

 

Apmācību organizators: SIA "Dialogs AB" (Datu valsts inspekcijas (DVI) apstiprināts komersants, kurš ir tiesīgs organizēt Personas datu aizsardzības speciālistu apmācību). 

Programmas apguves metodiskie materiāli sagatavoti sadarbojoties ar biedrību „Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija”!

Apmācību sākums: sk. kursu kalendārs

Apmācības vada: Agnese Boboviča un Arnis Puksts

*Apmācību forma: kombinētā (e+ klātienes konsultācijas)


Agnese Boboviča


Izglītība

Iegūts profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē. Turpina studijas tiesību zinātņu doktorantūrā.

Regulāri pilnveido savas zināšanas datu aizsardzības jautājumos, apmeklējot dažādas konferences un seminārus, tajā skaitā, 35.starptautiskā personas datu aizsardzības un privātuma uzraugu konference – “Privātums: kompass vētrainajā pasaulē” (35th International Conference of data protection and privacy commissioners Privacy: A Compass in Turbulent World), kas norisinājās 23-26.09.2013, Varšavā, 7. Starptautisko konferenci – Datori, Privātums & Datu aizsardzība. Pārveidojot Datu Aizsardzību: Vispasaules perspektīva (7th International Conference Computers, Privacy & Data Protection. Reforming Data Protection: The Global Perspective), kas norisinājās no 22-24.01.2014, Briselē, u.c.

Agnese Boboviča, 2015.gada 3.septembrī, pēc veiksmīgu eksāmenu nokārtošanas ir ieguvusi apliecinājumu, ka tā pārzin ne tikai nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības godprātīgai un tiesiskai personas datu apstrādei, bet tai ir zināšanas par datu aizsardzības principiem un prasībām Eiropas Savienībā.

 

Darba pieredze

Ilgstoša pieredze kā juristei tādos uzņēmumos kā AS "Finansu Brokeris Alfa" un AS "Hansabanka/"Swedbank".

Lieliskas atsauksmes par pasniedzējas darbu, vadot kursus par personas datu aizsardzībās tēmām.

Kopš 2008.gada SIA "DatuAizsardzība.lv" valdes priekšsēdētāja, juriste.

Kopš 2010.gada iegūta Datu Valsts Inspekcijas izsniegtā Personu datu apstrādes speciālista reģistrācijas apliecība, tiek sniegti Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi.

Sertificēto datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētāja.


Arnis Puksts


Izglītība

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grāds vadībzinātnē, ar specializāciju informācijas sistēmu analīzē.  Biznesa augstskola „Turība”, profesionālais bakalaura grāds jurisprudencē, kvalifikācija – juriskonsults. Kopš 2009.gada iegūts personas datu aizsardzības speciālista sertifikāts, kvalifikācijas celšanai regulāri apmeklēti dažādi vietēji un starptautiski informācijas drošībai veltīti kursi un konferences, piemēram, 2016.gada starptautiskā konference IBM InterConnect 2016.

 

Darba pieredze 

Vairāk kā 10 gadus informācijas sistēmu uzturēšanas, jo īpaši datu bāzu administrēšanas pieredze un vairāk nekā 7 gadus informācijas drošības pārvaldnieka un sertificēta personas datu aizsardzības speciālista pieredze gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Ir arī vairāku gadu akadēmiskā pasniedzēja (lektora) pieredze augstākās izglītības programmās par informācijas tehnoloģijas un informācijas drošības tēmām.

 

2011.gadā izveidotās biedrības LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA dibinātājs un valdes līdzpriekšsēdētājs. Asociācija 2016.gada 11.jūlijā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Datu valsts inspekciju par sabiedrības izglītošanu personas datu aizsardzībā un kopīgu darbu normatīvās bāzes sakārtošanai, kā arī, kopš 2014.gada, sadarbībā ar nozares profesionāļiem un atbalstītājiem rīko konferenci Digitālā ēra, kur pulcē aizvien lielāku dalībnieku skaitu. Pēdējā laikā vada SIA Intelligent Agency un sniedz fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, kā arī informācijas drošības konsultācijas. Bez tam, kopš 2011.gada apmāca fizisko personu datu aizsardzības speciālistu kandidātus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par obligāto apmācību un citas mērķa grupas fizisko personu datu aizsardzībā un informācijas drošībā.


Pieteikties

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.